Платформа COBISS

Платформа COBISS

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у национални библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама COLIB, нормативном базом података CONOR, а такође с бројним другим функцијама. више...

COBISS.net

COBISS.net

Потврђен пројект међународне развојне сарадње у изградњи националних библиотечко-информационих система и информационих система о истраживачкој делатности. Повезаност оба система посебно је значајна приликом вођења библиографија истраживача и вредновања резултата истраживачке делатности.
IZUM

IZUM – Институт информацијских знаности, Марибор

Јавни завод, установљен као информациони сервис словеначке науке, културе и образовања. Претежно се бави развојем и функционисањем система и сервиса COBISS.

Библиотека у COBISS-у

-

Записа у бази COBIB.SR

-

Књига

-

Чланака

-

Часописа

-

ЦД-јева/ДВД-јева

-

Статистички показатељи више...