E-CRIS

Информациони систем о истраживачкој делатности у Босни и Херцеговини

Вредновање истраживачке успешности, избор у научно звање, цитираност...

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Персоналне библиографије

За ауторе чије су библиографске јединице обрађене у COBISS систему

Библиографије радова у серијским публикацијама

За серијске публикације чији су чланци обрађени у COBISS систему
20

најновијих докторских дисертација

    20

    најновијих магистарских радова

      20

      најновијих дипломских радова