E-priručnici

Format COMARC, programska oprema COBISS3, uputstva, opisi dopuna...
dCOBISS

dCOBISS

Digitalni repozitorij COBISS
  • Aplikacija za pohranjivanje digitalnih sadržaja

Preporučena oprema

Mašinska i programska oprema, internet, štampači, čitači šipkastog koda, ručni terminali i table za potpisivanje, RFID čitači, instaliranje programske opreme...

ViBBiH Centar

  • O Centru
  • Podaci za kontakt