U ovim trenucima kada se suočavamo sa situacijom koju je nastala zbog korona virusa, važno je da se možemo osloniti na ljude i usluge koji nam pomažu da ovaj period lakše prebrodimo. IZUM se pridružuje preduzećima, ustanovama i pojedincima koji se trude da usluge, koje su neophodne za izvođenje vaspitno-obrazovnih procesa, istraživačkog rada i bibliotečkih usluga, nesmetano rade.
Ostajemo vam na raspolaganju na našim standardnim kanalima za komuniciranje ukoliko imate pitanja u vezi sa obezbjeđivanjem pristupa uslugama. Molimo vas za razumijevanje ukoliko dođe do manjeg kašnjenja sa odgovorom, jer rad obavljamo od kuće.

COBISS+ (pretraživanje građe)

Biblioteke u Bosni i Hercegovini na jednom mjestu. Pretraživanje i rezervacija građe u zajedničkom katalogu biblioteka u Bosni i Hercegovini i u katalozima pojedinačnih biblioteka.
Osnovno pretraživanje  |  Izborno pretraživanje

mCOBISS

Moj COBISS (Moja biblioteka)

Moj COBISS: pregled pozajmljene građe, produženje roka pozajmice, otkazivanje rezervacije, Moja polica, istorija pozajmica, e-obavještavanje...

Najnovije sa polica za knjige

Biblioteke BiH

Uključenih:

Organizacija znanja (OZ)

Časopis obrađuje teme kao što su nastanak, organizacija, čuvanje, prijenos i primena znanja, naročito sa aspekta rada biblioteka...